Vize:

Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi vyžadované služby rychle, správně, přívětivě.

2004 (vznik)

Think-tank e-Stat.cz vznikl v roce 2004 na podporu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na řešení konkrétních projektů prosazujících štíhlý, silný a efektivní stát. Dílčí části projektů se v letech 2007 až 2010 podařilo úspěšně realizovat v praxi – například projekt Czech POINT, zákon o eGovernmentu (zavedení datových schránek), vytvoření základních registrů veřejné správy, systém státní pokladny nebo zavedení RIA – povinného hodnocení regulace u nových právních předpisů.

2023 (současnost)

Bytnění státu a jeho byrokratických struktur v poslední dekádě přimělo zakladatele projektu k přípravě nových reformních konceptů směřujících k původní vizi štíhlého a efektivního státu.
Míra zadlužování státu je vůbec nejvyšší v jeho historii, potřebné služby pro podnikání stát neposkytuje vůbec nebo nedostatečně, úroveň byrokracie narostla do nesnesitelných rozměrů, bez jakýchkoliv efektů pozitivních, ale s mnoha efekty negativními.

e-Stat.cz - představuje:

transparentní podporu reformy veřejného prostředí v ČR

řešení konkrétních projektů prosazujících štíhlý, silný a efektivní stát

místo setkávání a diskuzí odborné veřejnosti

lidé:

Edvard Kožušník

vedoucí projektu

Dalibor Veřmiřovský

zakladatel

Zdeněk Zajíček

zakladatel

Mirek Topolánek

zakladatel

Michal Tošovský

zakladatel

Šimon Zajíček

člen 

Ivo Brokeš

média 

Daniela Finkousová

office manager

kontakty:

eStat.cz - EFEKTIVNÍ STÁT, spolek

IČO: 270 199 42

Václavské náměstí 1/841/3
110 00 Praha 1

tel.:

+420 607 715 517

email:

info@e-stat.cz

web:

www.e-stat.cz